چطور می تونم کمکتون کنم؟

آموزش بوت استرپ بخش کلاس های ساختن فرم

با استفاده از کلاس های زیر میتوانید به دو شکل فرم بسازید :

 

کلاس توضیحات پیش نمایش
form-inline برای ساخت فرم های خطی از این کلاس استفاده می شود که معمولا از سمت چپ به راست اجزای فرم ساخته می شود این کلاس فقط برای ساخت فرم هایی که عرض آن ها کمتر از 768px می باشد استفاده می شود
:Email
:Password
form-horizontal برای ترازبندی برچسب ها (label ها) و گروپ ها و دیگر اجزای فرم به صورت افقی استفاده می شود
:Email
:Password
Remember me
Submit
بوت استرپ,طراحی سایت,طراحی سایت وبرند,وب رند,وبرند,آموزش بوت استرپ,آموزش بوت استرپ کلاس فرم,کلاس های فرم