چطور می تونم کمکتون کنم؟

آموزش بوت استرپ بخش کا ربا کلاس های دکمه

لیست کلاس های مربوط به کار با دکمه ها

کلاس های زیر در هر تگی <a>,<button>,<input> قابل استفاده می باشند.

کلاس توضیحات پیش نمایش
.btn برای اضافه کردن استایل اصلی برای هر دکمه ای
.btn-default یک دکمه پیش فرض یا استاندارد در بوت استرپ می سازد
.btn-primary برای ساخت دکمه اصلی از این کلاس استفاده می کنیم(به رنگ آبی پر رنگ)
.btn-success برای ساخت دکمه ای که موفقیت آمیز بودن یا مثبت بودن چیزی را می خواهد نمایش دهد
.btn-info برای ساخت دکمه ای که در مورد چیزی می خواهد پیغام اطلاع رسانی دهد(به رنگ آبی)
.btn-warning برای ساخت دکمه ای که احتیاط را می خواهد نشان دهد (به رنگ زرد)
.btn-danger برای ساخت دکمه ای که منفی بودن یا خطرناک بودن چیزی را می خواهد نشان دهد (به رنگ قرمز)
.btn-link برای ساخت دکمه که شبیه به لینک می باشد اما رفتاری شبیه به دکمه دارد استفاده می شود
.btn-lg برای ساخت یک دکمه بزرگ از آن استفاده می کنیم
.btn-sm برای ساخت یک دکه کوچک از آن استفاده می کنیم(کوچک)
.btn-xs برای ساخت دکمه کوچک خارجی از آن استفاده می کنیم(خیلی کوچک)
.btn-block برای ساخت یک دکمه در سطح بلاک ساخته می شود که نسبت به تگی که داخل آن قرار دارد عرض آن کل صفحه را در بر میگیرد
.active یک دکمه فعال یا فشرده شده می سازد
.disabled یک دکمه غیرفعال شده می سازد