چطور می تونم کمکتون کنم؟

حرکت دست مصنوعی با ارسال پیام از مغز

يک نمونه دست مصنوعی که می‌تواند با موفقيت علائم ارسال شده از سوی مغز را اجرا کند، آزمايش شد.دست‌های روباتيک و مصنوعی به تنهايی توانايی اين کار را دارند اما ويژگی خاص اين آزمايش، ترکيب فرمان‌پذيری اعضای مصنوعی از نورون‌ها یا سلول‌های عصبی است.

برای اين کار، دو حسگر موضعی روی بخش چپ مغز که کنترل سمت راست بدن را برعهده دارد نصب شده است. اين حسگر‌ها علائم مغز را گرفته و برای کامپيوتری می‌فرستد که آن را برای دست مصنوعی و روی صفحه‌ای با ۹۶ نقطه حسگر، ترجمه و ارسال کند.

 

وب رند,طراحی سایت,طراحی سایت جاوا,تازه های وب رند,اخبار وب رند,دست مصنوعی,فرمان پذیری اعضای مصنوعی,حرکت اعضای مصنوعی,فرمان مغز